Welkom bij De Koolvlet

De Koolvlet is een energieke school die is gehuisvest in een mooi multifunctioneel gebouw.

Wij willen gelukkige leerlingen die laten zien wat ze in hun mars hebben en daar trots op zijn!

De Koolvlet heeft een betrokken team dat vanuit hun passie voor onderwijs een goede sfeer en kwaliteit wil neerzetten.

Het welbevinden van leerlingen is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat we onze leerlingen afleveren met het leerniveau dat past bij de mogelijkheden van de leerling. In de ochtend werken we aan de basisvakken taal en rekenen. Met behulp van opbrengstgericht werken zorgen wij ervoor dat we de leerlingen goed kennen en volgen.

In de middagen bieden we een eigentijds aanbod met aandacht voor vaardigheden die leerlingen in hun toekomst nodig hebben. Vanuit onderzoekend leren werken we themagericht, geven leerlingen de ruimte om op hun eigen manier te werken en leren we leerlingen samenwerken.

Nieuws

NPO plan
06 okt 2021 - Jullie hebben misschien in de media wel gehoord dat er een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven is geroepen voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Ongeveer € 5,8 miljard gaat naar voorschoolse educatie, basisscholen en middelbare scholen. Zij kunnen hiermee leerlingen en leraren helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken.
Lees meer ›

Kinderboekenweek
06 okt 2021 - Vanaf 6 t/m 17 oktober is de kinderboekenweek met als thema 'beroepen'. Deze week wordt geopend met een beroepenmarkt door ouders, waar kinderen kennis kunnen maken met verschillende beroepen.

 

De Stumpel en Bruna hebben een heel mooie actie: Deze periode kun je sparen voor onze schoolbibliotheek.  

 

 

Ook de bibliotheek heeft in deze periode leuke workshops gepland.
Zie website van de bibliotheek en of deze flyer.


Open Huis De Koolvlet
08 sep 2021 - Bent u geïnteresseerd en wilt u kennis maken met De Koolvlet?
U bent welkom op een Open Huis dat we een aantal keren per jaar organiseren.

 

Op de volgende data staat een Open Huis gepland:
- Woensdag 27 oktober 2021 van 10.00u tot 12.00u
- Donderdag 9 december 2021 van 10.00u tot 12.00u
- Maandag 17 januari 2022 van 10.00u tot 12.00u
- Dinsdag 1 maart 2022 van 10.00u tot 12.00u
- Woensdag 6 april 2022 van 10.00u tot 12.00u
- Vrijdag 3 juni 2022 van 10.00u tot 12.00u

 

Tijdens het Open Huis wordt u rondgeleid en is er de gelegenheid om met de directie in gesprek te gaan en zullen leerlingen de school laten zien.

 

Aangezien De Koolvlet en basisschool De Phoenix steeds meer met elkaar samenwerken en zij gemeenschappelijke ruimtes delen, krijgt u naast een eerste kennismaking met de Koolvlet ook een indruk van De Phoenix.

 

U kunt zich voor het Open Huis aanmelden via dekoolvlet@allente.nl   
Graag bij de aanmelding vermelden met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.


Coronamaatregelen
07 sep 2021 -

Na de vakantie hebben we gemerkt dat voor velen het gevaar voor besmetting met COVID-19 lijkt te zijn weggezakt. Toch is dit gevaar er zeker nog en moeten we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hierbij nemen. 

We zien dat het 's ochtends en 's middags erg druk is op het plein. Met name bij de kleuters levert dit nog onoverzichtelijke situaties op. Wij vragen daarom alle ouders en leerlingen via de 'buitenkant' van het kleuterplein naar de school te lopen. Dit geldt voor zowel de heen- als terugweg. Let u ook op de onderlinge afstand?

Bij jonge kinderen zijn de symptomen van COVID-19 niet altijd zichtbaar maar ook onder deze groep komt het frequent voor en ligt een uitbraak op de loer. In deze beslisboom hieronder ziet u nogmaals hoe u dient te handelen in diverse situaties.


Aanvragen verlof
06 sep 2021 -

Kinderen zijn leerplichtig met ingang van de eerstvolgende maand na hun vijfde verjaardag. Derhalve mogen wij de kinderen op uw verzoek niet zomaar vrijaf geven. Ook aan ouders van kinderen die nog geen vijf jaar zijn vragen wij conform onderstaande regelgeving een verzoek in te dienen op school. Uiteraard geldt dat wij tot de vijfde verjaardag soepeler met de regels omgaan.

De wet geeft met betrekking tot verlof onder meer het volgende aan:
De directeur van de school kan verlof verlenen voor schoolverzuim wegens ‘gewichtige omstandigheden’.
Er mag maar één keer per schooljaar extra vakantieverlof aangevraagd worden. Al is het maar voor één dag geweest. Een tweede verzoek in dat schooljaar wordt afgewezen. In uiterste gevallen mag er maximaal 10 aaneengesloten dagen extra vakantieverlof worden gegeven, alleen bij een geldige reden. Verzoeken om meer dan 10 dagen worden afgewezen.

Geldige redenen verlofaanvraag:
a. Een werknemer kan onmogelijk weg tijdens de schoolvakantietijd. Een werkgeversverklaring is dan noodzakelijk.
b. Ernstige ziekte van ouders/verzorgers.
c. Sterfgeval in de naaste familie.
d. Huwelijksfeest/jubileum in de naaste familie.

Houdt u er rekening mee dat voor huwelijksfeesten, jubilea en dergelijke een maximum aantal dagen geldt. Meestal is dit één of twee. Voor een langere vakantie waarbij een jubileum of huwelijksfeest slechts de aanleiding is, kan dus geen verlof gegeven worden.
Redenen als ‘een reeds geboekte reis’, ‘niet willen reizen in de vakantiepiek’, ‘de laatste dag voor de vakantie’ etc. kunnen niet als geldig worden aangemerkt. Deze verzoeken worden afgewezen.
Ook mag er geen verlof worden gegeven in de eerste twee weken na de grote vakantie, ook niet gezien de aard van het beroep van de ouders.
De exacte formulering omtrent het verlenen van verlof is te vinden op de website onder het kopje ‘Downloads’. Een formulier om verlof aan te vragen is verkrijgbaar op school bij directie of te downloaden van de website.
Wij zijn verplicht de leerplichtambtenaar in kennis te stellen wanneer een leerling zonder toegekend verlof afwezig is.


De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.