Welkom bij De Koolvlet

De Koolvlet is een energieke school die is gehuisvest in een mooi multifunctioneel gebouw.

Wij willen gelukkige leerlingen die laten zien wat ze in hun mars hebben en daar trots op zijn!

De Koolvlet heeft een betrokken team dat vanuit hun passie voor onderwijs een goede sfeer en kwaliteit wil neerzetten.

Het welbevinden van leerlingen is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat we onze leerlingen afleveren met het leerniveau dat past bij de mogelijkheden van de leerling. In de ochtend werken we aan de basisvakken taal en rekenen. Met behulp van opbrengstgericht werken zorgen wij ervoor dat we de leerlingen goed kennen en volgen.

In de middagen bieden we een eigentijds aanbod met aandacht voor vaardigheden die leerlingen in hun toekomst nodig hebben. Vanuit onderzoekend leren werken we themagericht, geven leerlingen de ruimte om op hun eigen manier te werken en leren we leerlingen samenwerken.

Nieuws

Preview foto
De leerlingenraad is van start!
29 sep 2022 - Leerlingen van de Phoenix en Koolvlet vormen nu samen één leerlingenraad. Afgelopen woensdag 21 september kwam de leerlingenraad voor de eerste keer in deze nieuwe samenstelling bijeen. Ze hebben kennis gemaakt met elkaar, samen nagepraat over de eerste rondleidingen die ze al hebben gegeven en het spel ‘Cornhole’ gespeeld. De leerlingen zijn erg enthousiast en hebben al veel goede ideeën. Woensdag 5 oktober komt de leerlingenraad samen om te brainstormen over het schoolplein.

 


Aanmelding nieuwe leerlingen
09 mrt 2022 - Binnenkort gaan wij alweer een start maken met de voorbereidingen voor het komend schooljaar. Hiervoor is het belangrijk dat wij goed weten welke nieuwe leerlingen er instromen.

 

Heeft u een kind dat in schooljaar 2022-2023 vier jaar wordt en naar De Koolvlet gaat? Wilt u dan vóór 1 april het inschrijfformulier inleveren?

 

Alvast bedankt!


Preview foto
Verlof onder schooltijd
29 nov 2021 - We krijgen regelmatig het verzoek om onder schooltijd een bezoek te mogen brengen aan de tandarts, huisarts of voor extra begeleiding voor schoolzaken. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan gebruik gemaakt worden. Wij vragen u daarom ook om de bezoeken aan huisarts, tandarts of specialist buiten schooltijd te plannen. Zo mist uw kind geen lestijd en worden de lessen niet verstoord.

 

In bijzondere gevallen kunnen we hier van afwijken, maar dan wel in overleg met de leerkracht en met toestemming van de directie.


Preview foto
IKC-ontwikkeling
10 nov 2021 -

Wij werken toe naar een Integraal Kind Centrum (IKC) in ons gebouw, in samenwerking met de kinderopvang en basisschool De Phoenix.

I = Integraal, inclusie; voor iedereen, ongeacht de verschillen.
K = Kansrijk, voor alle kinderen.
C = Community; met alle professionals, partners en ouders samen voor het kind

Binnen een IKC willen we de doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar bevorderen. Met name de overgang van de opvang naar het basisonderwijs zal hierdoor soepeler kunnen verlopen.
Daarnaast willen we beter gebruik maken van alle kwaliteiten van de medewerkers binnen ons gebouw en willen we onze middelen effectiever inzetten. Binnen een IKC onderzoeken we ook de mogelijkheden om een breder aanbod voor leerlingen en ouders neer te zetten.

Hoe ons IKC eruit gaat zien, staat op dit moment nog open.
Wel zoeken we steeds meer de samenwerking op om gebruik te maken van alle talenten en mogelijkheden. Het kind staat centraal waarbij we verschillende leerroutes aan kunnen bieden.


Er is geen datum vastgesteld waarop het IKC 'klaar' moet zijn waardoor we tijd en ruimte hebben om met elkaar op pad te gaan. We zullen ouders ook nog zeker om input vragen over deze ontwikkelingen.


NPO plan
06 okt 2021 - Jullie hebben misschien in de media wel gehoord dat er een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven is geroepen voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Ongeveer € 5,8 miljard gaat naar voorschoolse educatie, basisscholen en middelbare scholen. Zij kunnen hiermee leerlingen en leraren helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken.
Lees meer ›

De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.