Ouderraad

Veel ouders zijn actief betrokken bij onze school. Praktisch iedereen zet zich op een of andere manier in voor de school. Dat kan zijn als hulp bij de organisatie van een feest, als begeleider bij een uitstapje en bij alle voorkomende werkzaamheden. Dit is erg belangrijk voor de school, want zonder de hulp van ouders zouden een heleboel leuke en leerzame activiteiten niet plaats kunnen vinden. Ook voor de kinderen is het fijn als hun ouders op een of andere manier bij de school betrokken zijn. Vaak maakt dat voor hen de school nog vertrouwder.

Daarnaast zijn er ouders werkzaam in de Ouderraad (OR). Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging, die zich ten doel stelt in samenwerking met het team een bijdrage te leveren aan een prettige schooltijd voor de kinderen op De Koolvlet. Zij doen dit door activiteiten te organiseren of door hun medewerking te verlenen aan activiteiten, zoals:

  • schoolreizen en excursies
  • organisatie van en hulp bij feesten gedurende het schooljaar

Om deze activiteiten te bekostigen wordt een jaarlijkse ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld in de jaarvergadering van de ouderraad. Voor dit schooljaar is de vrijwillige bijdrage 42,50 euro per leerling. In dit bedrag zit ook de bijdrage voor het schoolreisje. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

Voor het schoolkamp van groep 8 wordt in overleg met de OR een eigen bijdrage vastgesteld, deze is niet bij de vrijwillige bijdrage inbegrepen. Met behulp van de Langedijkerpas (gemeente) kunnen ouders met een lager inkomen de vrijwillige bijdrage betalen. Ouders kunnen met opmerkingen of ideeën, die een bijdrage kunnen leveren aan een nog fijner schoolklimaat, altijd terecht bij de leden van de OR.